Knivloven

Er du, ligesom mange andre danskere, i tvivl om reglerne i den omdiskuterede knivlov, har vi på denne side samlet alt den information, du behøver. Den 1. juli 2016 trådte den nye, mere lempelige knivlov i kraft - og vi vil herunder forsøge at forklare, hvad det, helt konkret, betyder for dig som forbruger.

Indhold


Baggrund: Uhensigtsmæssigheder i knivloven

Du er sikkert landet her på siden pga. det store postyr, der har været omkring køb og salg af knive og multitools i Danmark.

Indtil den 1. juli 2016 var det ulovligt at sælge og bære enhver kniv(lignende genstand), som kunne åbnes med en hånd. Nyhederne i TV bragte historier om outdoor- og sportsbutikker, som havde fået enorme bøder for at sælge schweizerknive - og privatpersoner og håndværkere fik konfiskeret alt fra hobby- og jagtknive til multitools o.lign.

De enorme bøder og besynderlige konfiskationer fik mange, herunder fremtrædende politikere, til at stille spørgsmåltegn ved knivloven - og langt de fleste erklærede sig enige i, at der var en række uhensigtsmæssigheder i de dengang gældende regler.

Alt dette påstyr fik bl.a. Danmarks Jægerforbund, våbenhandlerforeningen og en række friluftsorganisationer til, i fælleskab, at rette henvendelse til politikere og, i særdeleshed, til justitsministeren, som måtte tage affære. Også pressen gik ind i sagen og fik rejst spørgsmålet om værdien af den dengang gældende lovgivning.

Ud af ovenstående, kom et lovforslag til en ny knivlov, som blev sendt i høring, hvorefter det endelige lovforslag blev fremsat og 1. behandlet i Folketinget den 27. januar 2016. Herefter blev det sendt til udvalgsbehandling i retsudvalget, som kom med en betænkning. Dette medførte et tilrettet forslag, som så blev 2. og 3. behandlet i Folketinget - og endeligt vedtaget den 21. maj 2016.

Sådan er reglerne i dag

Våbenloven er, som stort set alle andre love, lidt af en mobbedreng, som kan være svær at finde rundt i. Herunder har vi dog samlet de mest afgørende punkter, som vedrører brug af knive og blankvåben:

§ 1. Knive og blankvåben mv. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

§1 kan lyde skræmmende, hvis man ikke lige umiddelbart har en helt konkret opgave, som skal udføres vha. en kniv. Men her er det vigtigt at understrege, at de to sidste ord i paragraffen stiller dig godt, hvis du, som 9 ud af 10 af de personer, som bærer kniv, har en forventning om at kunne få brug for den i løbet af dagen. Om det er til opsprætning af emballage, overskæring af æbler til din hest eller oplukning af en vin eller øl i baghaven spiller som sådan ingen rolle, såfremt du kan redegøre for formålet.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

 1. skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
 2. knive med tværstillet greb beregnet til stød,
 3. springknive og springstiletter,
 4. faldknive og faldstiletter,
 5. foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
 6. knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
 7. kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
 8. kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Der er dog også undtagelser ved §2. Jf. politiets hjemmeside (link): "Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål."

Lovforslaget indebærer endvidere, at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det er forbudt at besidde, herunder på egen bopæl, uden tilladelse fra politiet.

Knivloven, kort fortalt

Er ovenstående for langt og kompliceret, har vi forsøgt, i kort punktform, at skitsere de mest grundlæggende ting i knivloven, som trådte i kraft den 1. juli 2016.

Du må gerne...

 • bære knive og blankvåben (herunder enhåndsbetjente foldeknive) som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål*.

* Det antages som udgangspunkt, at man har et anerkendelsesværdigt formål med mindre situationen decideret taler imod det. Man kan f.eks. IKKE lovligt tage sin kniv med på diskotek, til fodboldkamp eller andre begivenheder, hvor der er erfaring for tilspidsede situationer.

Du må ikke...

 • bære knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers)
 • bære springknive og springstiletter
 • bære faldknive og faldstiletter.
 • bære foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive).
 • bære knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd.
 • bære kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende.
 • bære kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.

Ovenstående knive er særligt farlige typer knive, blankvåben mv., som ifølge våbenloven, kræver våbentilladelse. Ansøgning om våbentilladelse til særligt farlige knive og blankvåben mv. sendes til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Links: Mere information

Vil du vide mere om knivloven, har vi samlet en række links til relevante organisationer, forbund og foreninger, som i 2015-2016 deltog i debatten om den nye knivlov.

* Vi tager forbehold for eventuelle fejl eller ændringer i dokumentation eller materiale på denne hjemmeside. DOLK påtager sig intet ansvar for skader eller bøder som følge af dette.

Scroll to Top